Hyvinvointisi tueksi vuodesta 1998!

Reiki-sana on japanilainen käsite, joka koostuu kahdesta sanasta:

Rei = henki
Ki = elämänvoima tai -energia

Vesiputous

Reiki-energiahoito 

Reikihoitoa ja -kursseja

Reikihoito on lähtöisin Japanista. Se on rentouttava, keholle ja mielelle voimaa antava hoito. Reikihoitoa käytetään uupumuksen hoitoon, päänsärkyhin ja muihin särkyihin sekä kehon ja mielen jännitystiloihin sekä tukihoitona vaikeille sairauksille. Hoitaja toimii kanavana, energian välittäjänä, josta energia virtaa lempeän kosketuksen avulla hoidettavaan. Hoidossa käytetään tarpeen mukaan myös erilaisia (Mikao Usuin kehittämiä) tekniikoita, joiden avulla voi hyödyntää reiki-energiaa. Hoito tehdään hoitopöydällä, asiakkaalla yllään mukava asu.

Hoidon hinta 65 euroa/ n. 1 tunti

Reikihoito on pitkät perinteet omaava luontaishoitomenetelmä. Tämä sivu onkin omistettu reiki-tietouden lisäämiselle. Mitä reikihoito on, millainen ajatusmaailma sen taustalla piilee ja mitä siihen sisältyy?

Historiaa
Oma reikitieni ja -linjani
Reikikurssit

Reikin taustaa

Reiki (Usuin luonnollisen parantamisen menetelmä) on yksi maailman tunnetuimmista ja levinneimmistä täydentävistä hoitomuodoista. Reiki on riippumaton elämänkatsomuksesta ja uskonnollisesta näkemyksestä.

Kaikissa suurissa, vanhoissa uskonnoissa ja filosofioissa on näkemys elämää ylläpitävästä voimasta. Vuosituhansien saatossa tästä tietämyksestä on muokkautunut eri kulttuureissa erilaisia elämänvoimaa hyödyntäviä hoitomuotoja ja harjoituksia. Yksi näistä on reiki.

Kaikkialla, ympärillämme ja meissä itsessämme virtaa elämänvoima. Kaikilla meillä on myös luonnostaan kyky käyttää tätä voimaa. Meillä on yhteys lähteeseen josta elämänvoima kumpuaa. Kun kuljemme omaa tietämme vastustelematta sen luontaista kulkua, elämänvoimamme on runsasta ja virtaavaa.

Nykypäivä vaatimuksineen ei kuitenkaan tee sitä helpoksi. Uuvumme liian kiireisessä työelämässä eikä vapaa-aikammekaan tuo lepoa ja vahvistusta niin kuin sen pitäisi. Kaikenlainen stressi heikentää energian kiertoa. Siitä voi seurata monenlaisia vaivoja ja sairauksia. Reikin avulla pystytään edesauttamaan kokonaisvaltaista paranemista. Sen avulla sekä keho että mieli saavat uutta energiaa ja sen avulla on mahdollista avata energiatukkeumia. Pikkuhiljaa alamme tiedostaa omia, voimia kuluttavia toimintatapojamme. Tiedostamisen kautta saamme myös mahdollisuuden muuttaa näitä tapoja.

reiki

Mitä reikiin sisältyy

Hoitaminen, itsehoito, toisten hoitaminen, reikin lähettäminen

Tärkeintä on aina muistaa hoitaa itseään. Ykköskurssilla opetetaan itsehoito ja toiselle tehtävä kontaktihoito. Itselle tehtävä kontaktihoito vahvistaa omia energioita ja auttaa niitä virtaamaan paremmin. Kun omat energiat virtaavat vahvasti, pystyy olemaan paremmin avuksi muille. Reikienergian lähettäminen opetellaan kakkoskurssilla.

Yoshin-meditaatio sekä viisi periaatetta (gokai)

Jyoshin kokyo-ho
Tämä meditaatioharjoitus lisää ihmisen keskustan voimaa, auttaa olemaan vahvasti tässä hetkessä.

Viisi periaatetta
Yhdistä kätesi joka aamu ja ilta gasho-asentoon (kämmenet vastakkain sydämen edessä), käy jokainen periaate läpi mielessäsi tai ääneen. Tarkastele mitä ne juuri tänään sinulle merkitsevät. Viisi eettistä periaatetta ovat peräisin Japanin Meiji-keisarilta, joka antoi ne kansalleen elämänohjeiksi. Mikao Usui on ottanut ne reikiin mukaan että jokainen voi niiden avulla syventää työskentelyään reikin eheyttävän energian kanssa jokaisella elämänsä alueella.

 • Älä ole vihainen
 • (juuri tänään näen selkeästi vihani ja päästän siitä irti)
 • Älä huolehdi
 • (tämä hetki on kaikki mitä on)
 • Ole kiitollinen
 • Tee työsi
 • (tee harjoituksesi kasvaaksesi ihmisenä)
 • Ole ystävällinen itseäsi ja kaikkea elävää kohtaan

Hyväntekeväisyys

Kunnioituksesta Usuin Tokion suuressa maanjäristyksessä 1923 tekemää suurta auttamistyötä kohtaan, reikin perinteeseen kuuluu pyyteettömän auttamisen harjoittaminen. Esimerkkeinä tästä ovat erilaiset keräykset, energianlähetysverkostot, ilmaiset kurssien kertaamiset ja kaikki muu käytännössä tapahtuva inhimillinen auttaminen.

Perinteen säilyttäminen

Reiki-tradition historian tuntemus ja sen oikea välittäminen. Reijujen eli vihkimysten säilyttäminen. Koulutustasojen säilyttäminen: shoden (reiki 1), okuden (reiki 2) ja shinpiden (reiki 3). On tärkeää muistaa odotusajat kurssien välissä.

Historiaa

Mikao Usui syntyi 1865 Japanissa. Perhe kuului vanhaan ja arvostettuun samuraisukuun. Suvun perinteiden mukaan Usui aloitti jo lapsena Tendain luostarikoulussa opiskelut, joihin sisältyi erilaisia ki-harjoituksia, meditaatiota ynnä muita harjoituksia. Usui perehtyi myös laajasti vanhojen japanilaisten henkisten traditioiden opetuksiin. Nuorena hän aloitti myös 1500-luvulta peräisin olevan samuraiden taistelutaidon (Yagyu Shinkage-ryu kenjutsun) ja aseettomien taistelutaitojen (aiki-jutsu) harjoittelun, joissa hän myöhemmin saavutti korkeimman Menkyo Kaiden opettaja-arvon. Samuraiden taistelutaidossa on paljon zen-buddhalaisuuden ja japanilaisen kigon (energiaharjoitusten) vaikutteita.

Usui opiskeli 1800-luvun loppupuolella myös Tendai- ja Shingon-buddhalaisuutta perehtyen näiden molempien oppien esoteerisiin harjoituksiin ja alkuperäisteksteihin. Hän säilytti loppuelämänsä vahvat suhteet Tendai-buddhalaisuuteen. Aikuisiällä Usui ryhtyi voimakkaasti etsimään tietoa kokonaisvaltaisesta itsensä kehittämismenetelmästä, oman itsensä ja toisten hoitamisesta ja auttamisesta. 1900-luvun alkupuolella Usui meni naimisiin Sadakon kanssa ja he saivat kaksi lasta: Fuji-pojan ja Toshiko-tytön. Näinä vuosina Mikao Usuin tiedetään toimineen työelämässä erilaisissa arvostetuissa luottamustehtävissä.

Vuoden 1918 alussa sensei Usui aloitti muiden tehtäviensä ohella kolme vuotta kestävän meditaation harjoittelun. Vuoden 1922 alussa Usui lähti Kioton lähistöllä olevalle Kuramanvuoren alueelle paastoamaan ja meditoimaan, jotta hän saavuttaisi elämän energian syvimmät salaisuudet. 21 päivän paastoamisen ja meditaation päätteeksi Usui sai syvällisen oivalluksen tilan ja tuon kokemuksen aikana hänelle paljastui parantamisen ja energian kanavoinnin syvin oivallus.

Tämän tapahtuman seurauksena syntyi reiki joka on sensei Usuin oma persoonallinen tyyli. Sen harjoittamisessa kohtaavat kaikki Usuin elämänsä aikana opiskelemat taidot. Vuoden 1922 keväällä Usui avasi ensimmäisen reiki-koulun Tokiossa. Koulun pääajatuksena oli harmonian ja tasapainon saavuttaminen. Usui aloitti reikitietämyksensä siirtämisen oppilailleen kolmessa eri vaiheessa:

1-taso (peruskurssi/shoden)
2-taso (sisäinen taso/okuden)
opettaja-taso (mysteeritaso/shinpiden)

Koulutuksessaan Usui laittoi suuren arvon oppilaiden omalle työskentelylle ja sisäiselle kehitykselle. Vasta, kun yksi taso oli täysin sisäistetty, oppilaalla oli mahdollisuus siirtyä seuraavalle tasolle. Usui perusti myös Usui Reiki Ryoho Gakkai-yhteisön viemään eteenpäin tätä uutta itsensäkehittämis- ja hoitomenetelmää. Tämä yhteisö on edelleen olemassa ja se vie myös nykypäivänä eteenpäin tietoa alkuperäisestä Mikao Usuin opettamasta reikistä, jota lännessä kutsutaan yleisesti itäiseksi reiki-linjaksi. Sensei Mikao Usui menehtyi opetusmatkalla ollessaan sairaskohtaukseen 1926.

Länsimaissa tunnetuin Usuin oppilaista oli meriupseeri, sensei Chujiro Hayashi, joka koulutti myös monia oppilaitaan opettajiksi, mm. vaimonsa, tyttärensä, munkki Takeuchin ja rouva Takatan. Takatan ansiosta reiki saatiin länsimaihin. Takatasta alkavaa linjaa kutsutaan nykyään yleisesti läntiseksi reiki-linjaksi. Takatan kanadalainen oppilas Wanja Twan toi reikin Suomeen 1985. Hän vihki ensimmäiset suomalaiset reiki-opettajat; Aila Norlamon ja Ulla Lindrothin vuonna 1986.

Aila Norlamo (1922-2000) oli suomalaisen Reikin todellinen vaikuttajahahmo, hänellä oli yli sata opettajaoppilasta, ja hänen vaikutuksensa suomalaisen Reikin piirissä on edelleen vahva.
 

Oma reikitieni ja -linjani

Olin kuullut yleisesti sanottavan, että reiki on yksinkertaista eikä siinä tehdä juuri muuta kuin pidetään käsiä keholla, energia välittyy sinne mihin tarvitaan. Tutustuinkin aluksi niin sanottuun länsimaiseen reikiin, josta tuntui kuitenkin puuttuvan jotain.

Polkuni johti sitten muuta kautta reikiopettajan (Kari Paulus) luo ja kiinnostus asiaa kohtaan heräsi uudestaan. Aikaa myöten kävi ilmi, että ykköskurssilla opittavan perushoidon ja kakkoskurssin syventävän kaukohoidon lisäksi alkuperäiseen japanilaiseen reikiin kuuluu myös erilaisia sisäisen tien harjoituksia. Niihin kuuluu meditaatiota, energiaharjoituksia sekä erilaisia tekniikoita joiden avulla voi hyödyntää reiki-energiaa.

Tätä kautta käsitys reikistä alkoi saada uutta syvyyttä. Reiki on yksinkertaista, mutta samalla se on myös syvällistä elämänvoiman kanssa työskentelyä. Reiki on tie (do), jota voi kulkea monella tavalla. Jonkun tie suuntautuu vahvemmin meditaatioon, toisen hoitamiseen, kolmannen reikitie voi painottua hyväntekeväisyyteen.

Meditaation, itsehoidon, syventävien tekniikoiden ja opettajakoulutuksen kautta minulle avautui uusi, selkeä tie omaan sisäiseen kasvuun ja hoitotyöhön, sekä sittemmin myös muiden opettamiseen. Myös muiden hoitojen tekeminen on reikin myötä muuttunut intuitiivisemmaksi ja yksilöllisemmäksi.

Monilla on sellainen käsitys, että taito tehdä energiahoitoa saadaan ilman omia ponnisteluja. Näin voi jonkun kohdalla ollakin, mutta omalla kohdallani se on tullut harjoittelun ja sisäisten harjoitusten kautta. Ja matka jatkuu, jokainen päivä tuo jotain uutta tullessaan.

Reikilinjani

Reikissä, kuten muissakin suoraan opettajalta oppilaalle siirrettävissä hoito- ja harjoitusmuodoissa, on tärkeä tietää opettajien ketju alkulähteeltä asti. Minun reikilinjani on seuraava, alkaen Mikao Usuista, reikin perustajasta:

 • Mikao Usui (1865-1926)
 • Reikin löytäminen, kolmen asteen koulutusjärjestelmä, vihkimykset, energian symbolit, Usui Reiki Ryoho
 • Sensei Chujiro Hayashi (1878-1940)
 • Hawayo Takata (1900-1980)
 • Tuo reikin länsimaihin ja kouluttaa ensimmäiset länsimaiset reikiopettajat (22 kpl)
 • Wanja Elisabeth Twan
 • Reiki Suomeen 1985
 • Aila Norlamo (1922-2000)
 • Ensimmäiset suomenkieliset kurssit 1986
 • Lissu Kaivolehto
 • Kari Paulus
 • opiskellut myös Japanissa 2004 (opettajana Sensei Ueno)
 • Leena Kuutti
   

Reikikurssit

Reikin opiskelu tapahtuu vaiheittain, syventävästi. Kursseilla saadaan perustiedot, jonka jälkeen on tärkeä harjoitella säännöllisesti, tehdä itsehoitoa ja meditoida. Harjoittelusta ei kuitenkaan kannata tehdä taakkaa itselleen: hyvällä mielellä mutta sinnikkäästi tehden saa parhaita tuloksia aikaan.

Viritys = reiju, harmonisointi, vihkimys. Oppilas yhdistetään viritysten avulla parantavaan voimaan. Meillä on aina ollut kyky käyttää tätä voimaa, yhteys siihen on kuitenkin usein kadotettu nykypäivän kiireiden ja vaatimusten alle.

Reiki 1 -kurssi, ensimmäinen reiki-aste (shoden)

Reikiä voi oppia käyttämään jo kahden päivän peruskurssin aikana. Kyky kanavoida energiaa siirretään suoraan opettajalta oppilaalle vihkimyksen avulla. Kurssin aikana oppilas yhdistetään aina neljän eri virityksen avulla parantavaan energiaan. Kun viritykset on tehty, yhteys energiaan säilyy koko elämän ajan. Ensimmäisellä kurssilla opetellaan tekemään reikihoitoja itselle ja muille. Kurssilla opetellaan aina käytännössä käsien perus- ja lisäasennot sekä energian tasapainotus. Lisäksi käydään läpi hoitojen vaikutuksia ja reikin eettisiä periaatteita. Kurssilla harjoitellaan myös keskustan, haran, voimaa lisäävä jyoshin-meditaatio.

Ykköskurssin jälkeen on tärkeä hoitaa itseään säännöllisesti. Oma tasapainottuminen ja vahvistuminen auttavat myös muiden hoitamisessa.

Reiki 1 -kurssiin kuuluvat asiat:

 • Alkuperäisen reikin historiaa
 • Reikin eettiset periaatteet
 • Itsehoito / käytännön harjoittelua
 • Käsien paikat hoidossa ja niiden psyykkiset vastaavuudet
 • Muiden ihmisten hoitaminen, käytännön harjoittelua ryhmässä
 • Reikihoidon tekeminen hoitopöydällä / hoidettavan istuessa
 • Erilaiset hoitotavat lapsille, selkävaivaisille, raskaana oleville, eläimille
 • Tunneprosessit ja niiden käsittely
 • Meditaatio itsehoidossa ja muiden hoitamisessa (Yoshin-meditaatio)
 • Mahdollisuus kysymysten esittämiseen ja kokemusten vaihtoon
 • Neljä reiki-vihkimystä jotka jaetaan kahdelle päivälle
 • Kirjallinen kurssimateriaali
 • Tietoa reiki-illoista, ja muista reikitapahtumista ympäri Suomea
 • Mahdollisuus kurssin maksuttomaan kertaamiseen yhdistyksemme opettajilla
 • Mikao Usui Shiki Ryohon Reiki 1 -tason todistuksen

1-kurssin hinta on 180 euroa (kurssin pituus kaksi päivää).

HUOM! Ensimmäisen ja toisen asteen välillä on ehdottomasti oltava odotusaika, vähintään kolmesta neljään viikkoa.

Reiki 2 -kurssi, toinen reikiaste (okuden)

Kaksi päivää kestävän kurssin aikana reikihoito tulee riippumattomaksi ajasta ja paikasta. Kurssilla opetetaan perinteisen Usuin reikin kolme symbolia ja niiden eri käyttömahdollisuudet. Lisäksi opetellaan kaukohoito ja mielenhoito. Kakkoskurssin aikana energian virtaus vahvistuu oleellisesti.

Reiki 2 -kurssiin kuuluvat asiat:

 • Reikisymbolien historia ja syvempi merkitys
 • Symbolien käyttö kaukohoidossa
 • Kaukohoidon tekeminen, käytännön harjoittelu
 • Harjoitellaan erilaisia lähestymistapoja kaukohoidon käyttämiseen: mieli, alitajunta, menneisyys, ihmissuhteet, tilanteet, sairaudet
 • Symbolien eri käyttötapoja, esimerkiksi esineiden ja asioiden harmonisointi
 • Symbolien käyttö kontaktihoidossa
 • Jyoshin-meditaatio hoidossa ja yksinharjoitellessa
 • Viiden asennon päähoito (vahvasti mielen malleihin vaikuttava hoito jota Mikao Usui itse paljon käytti)
 • Mahdollisuus kysymysten esittämiseen ja kokemusten vaihtoon
 • Reiki 2 -tason vihkimys ja seuraavana päivänä kertausvihkimys
 • Kirjallinen kurssimateriaali
 • Mahdollisuus kurssin maksuttomaan kertaamiseen yhdistyksemme opettajilla
 • Mikao Usui Shiki Ryohon Reiki 2 -tason todistuksen

2-kurssin hinta on 280 euroa ja sen voi maksaa myös osissa. Kurssin pituus kaksi päivää.

Ensimmäisen ja toisen asteen kurssit ovat tiiviitä ja sisältävät paljon uutta asiaa. Sen vuoksi perinteisessä reikiopetuksessa on sovittu kertaamisesta. Kurssien käyneillä on mahdollisuus osallistua kursseille uudelleen, myös muilla kuin omalla opettajalla. Tämä kertaaminen on pyritty pitämään Suomessa ilmaisena.

Japanilaiset tekniikat (tavat):

2-kurssin jälkeen on mahdollista osallistua syventävään koulutukseen johon kuuluu:

 • Erilaisia reikiin kuuluvia meditaatio- ja hiljentymisharjoituksia, joiden tarkoituksena on lisätä reikin harjoittajan herkkyyttä ja mielen rauhallisuutta
 • Harjoituksia, joiden avulla lisätään elämänvoiman virtausta omassa tehossa
 • Mielen hoito- ja harmonisointitekniikoita, joita Mikao Usui itse paljon käytti
 • Reikin japanilaista filosofiaa
 • Kontaktihoitotekniikoita ja niiden vaikutuksia
 • Lisätietoa reikin alkuperäisestä symboliikasta

Tekniikkakurssin hinta on 210 euroa (kurssi kestää kaksi päivää).

Nämä Usuin opettamat harjoitukset auttavat myös oman henkisyyden ja todellisen sisäisen viisauden löytämisessä. Tekniikat on tarkoitettu myös lisäämään hoitajan herkkyyttä ja läsnäoloa hoitotilanteessa. Näiden harjoitusten myötä reiki saa juuri sitä syvyyttä, mikä minusta tuntui aiemmin puuttuvan reikin kokonaisuudesta.

Koska reiki-kurssit meillä Suomessa ovat vain viikonlopun mittaisia, ei tätä kaikkea voi 1- ja 2- kursseilla opettaa. Ei myöskään ole mahdollista omaksua kaikkea reikiin kuuluvaa lyhyessä ajassa. Syventyminen vaatii aikaa, harjoittelua ja asioiden ja ajatusten kypsymistä.

Kolmas reikiaste (shinpiden):

Opettaja-aste (master-aste), jonka yhteydessä välitetään tieto siitä, kuinka energian aktivoiminen suoritetaan ja annetaan tieto niin sanotun mestari-symbolin käyttöön. Reikin piiri sulkeutuu. Yhdistyksen suositus on, että koulutus kestää vähintään vuoden ja se annetaan yleensä yksityisopetuksena. Suomessa on nykyään mahdollista suorittaa opettaja-aste myös ilman opetusvelvollisuutta. Kolmannen reiki-asteen eli opettajakoulutuksen käyneillä on oikeus opettaa kaikkia kolmea astetta. Pääsyvaatimuksena Reiki-opettaja koulutukseen on se, että on suorittanut alkuperäisen Mikao Usuin Shiki Reiki Ryohon kurssit tai käynyt kertaamassa ne. Haastattelu sekä odotusaika ovat Japanilaisessa reikissä myös hyvin tärkeitä, koska kyse on pitkäaikaisesta sitoutumisesta ja henkilökohtaisesta yhteistyöstä.

Reiki-opettajakoulutukseen kuuluu:

 • Erilaisia Mikao Usuin Reiki Ryoho Gakkain (Usuin elinaikanaan perustama järjestö) käyttämiä alkuperäisiä harjoituksia
 • Lukuisia osallistumisia oman opettajan pitämille kursseille, eli opettamista opiskellaan seuraamalla todellista opetusta ja vaihtelevia tilanteita
 • Kahdenkeskisiä opetuspäiviä, joiden aikana käydään läpi edellisten kurssien tapahtumia ja opetustilanteita
 • Opettajan ja oppilaan väliset vaihtohoidot ja niistä keskustelu
 • Oppilaan omissa harjoituksissa ja meditaatioissa esiin nousseiden prosessien käsittelyä ja henkilökohtaista opetusta
 • Myöhemmässä vaiheessa mahdollisuus toimia kursseilla apuopettajana
 • Kurssimateriaalien käyttö ja soveltaminen käytäntöön
 • Suorat yhteydet Japaniin ja reikitietous sieltä
 • Opetuksen tekniikka, kysymys- / vastausprosessointi
 • Kaikkien alkuperäisen reikin kolmen vihkimystason vihkimysten oikea suoritus ja siirto eteenpäin
 • Apua kurssien ja mahdollisten reiki-iltojen järjestelyssä
 • Lopuksi, kun opettaja katsoo oppilaan olevan valmis, toimimaan täysin itsenäisesti ja kykenevän siirtämään eteenpäin reikin alkuperäistä opetusta, seuraa reikin viimeinen vihkimys ja sen myötä kyky vihkiä kaikkia asteita
 • Mikao Usuin Reiki Ryohon Opettaja-diplomi
 • Sitoutuminen koulutukseen vähintään vuodeksi

Katso myös www.usui-reiki-ryoho.fi